POZWY NARODU
POZWY NARODU RUSZYŁY

POZWY NARODU RUSZYŁY

DOŁĄCZ DO POZWU
ZBIOROWEGO NARODU

ŚCIEŻKA RODZINY

Pozwy zbiorowe są dla tych, których wolą jest uwalniać i wstawiać się za tymi, którzy doznali krzywdy, bo jako Naród jesteśmy mocą zmiany tej patologii i oszustwa.

DOŁĄCZ JEŻELI DOZNAŁEŚ KRZYWDY WOBEC RODZINY (TZW. SĄDOWE ROZDZIELENIE RODZINY, W TYM SPRAWY ROZWODOWE, ALIMENTACYJNE, ARESZTOWANIA , SPRAWY KOMORNICZE, SPADKOWE ORAZ INNE)

 1. wykazanie braku przedstawicielstwa fikcji prawnych wobec życia

 2. ochrona rodziny, w tym dzieci, wobec fikcji pośredniczących

 3. ochrona dóbr człowieka, z wykazaniem nadużyć fikcji tzw. własności

WIĘCEJ JAK DOŁACZYĆ DO POZWU NA STRONIE WWW.POZWY.NARODU.PL

WSPIERAMY W POWROCIE DO CZŁOWIECZEŃSTWA, PRAWDY I MIŁOŚCI

URUCHAMIANE KOLEJNE ŚCIEŻKI POZWÓW ZBIOROWYCH:

 • bankowe

 • gospodarcze

 • edukacyjne

 • pocztowe

 • zdrowotne

 • radiacyjne

 • wydobywcze

 • rolnicze

 • żywieniowe

 • ubezpieczeniowe

 • rodzinne

 • paliwowe

 • terapeutyczne

 • kinematograficzne

 • drogowe

 • parkingowe

 • prawne

 • religijne

 • telekomunikacyjne

 • wspólnotowe

 • energetyczne

 • radiowo-telewizyjne

 • wodne

 • leśne

 • gruntowe

NA-RODOWE INSTYTUCJE I NARZĘDZIA, SPRAWUJĄCE PIECZĘ NAD TZW. PAŃSTWOWYMI:

 • Narodowa Rada Życia,
 • Rzecznik Praw Człowieka,
 • Unia Rdzennych Narodów,
 • Międzynarodowy Sąd Lachicki,
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych,
 • Sąd Wyjątkowy, art 175 ust. 2 Konstytucji RP,
 • Trybunał Narodowy, Narodowe Biuro Śledcze,
 • Narodowy Instytut Zasobów Naturalnych,
 • Narodowy Instytut Energii Odnawialnej.
 • Narodowe Kuratorium Edukacji,
 • Lachicki Urząd Konsularny,
 • Narodowy Instytut Zdrowia,
 • Głos Rdzennych Narodów.

 

WIĘCEJ JAK DOŁACZYĆ DO POZWU NA STRONIE WWW.POZWY.NARODU.PL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *