KIM JEST LACH?

Lach, to człowiek, który dzięki swej czystości otrzymał wrodzone zdolności i niezwykłą energię życiową oraz połączenie z energią kosmosu i naturą, a także z innymi istotami na planecie.  Wiele narodowości w swej historii wie, bo ród nasz liczy przeszło 10 tysięcy lat i Lach właśnie to wolny człowiek, który bez strachu i magiczną wręcz odwagą, prawdą swoją i miłością do bliźniego, Brata i Siostry.

Wolność jest słowem bardzo ważnym i związanym z innymi słowami, które mogą przybliżyć czucie tego słowa do osób, które zastanawiają się, czy są wolni, bo wolność to wybór, to coś, co mi wolno, bo jeżeli mi nie wolno, to z samej definicji słowa – jestem niewolnikiem. Dlatego tak bardzo ważne jest zastanowienie się i głęboką refleksja, co nasz więzi w życiu i czy nie jest to wyłącznie w naszym umyśle. Słowo wola, zawiera się w słowie wolność i jest tylko jednym z jej elementów składowych.

Przeciwieństwem tego słowa jest niewola, jako stan umiejscowiony w przestrzeni, z której rzekomo nie ma ucieczki, chyba, że przez uwolnienie. Rzekoma ucieczka jest tylko pozorna, bo jest przecież w naszym umyśle, więc w jaki sposób mielibyśmy uciekać od siebie, tak właśnie działa telewizja, tak działają politycy ze swoimi programami, i postulatami, w które jako niewolnicy wierzymy, wierząc w coś kolejny raz, co kadencję, wystawiamy tylko swoje poczucie wolności na próbę i z kolejnym razem otrzymujemy następne zniewolenie.

Tak przez ostatnie naście lat Polska utraciła swój kapitał i majątek, niemal w 90%, a to przecież możliwość dysponowania tym majątkiem, stanowiła, naszą narodową wolność, wszystko to za sprawą społecznego przyzwolenia na pokoleniowe zniewolenie, za co bezpośrednią odpowiedzialność przejmujemy my, a jest to tylko pół prawdy, bo prawda jest taka, że rodząc się w systemie wolnym od zniewolenia, czyli szeregu więzów materialnych, energetycznych i mentalnych więzów i blokad, nasz potencjał jako ludzi od dziecka wykazywałby zdolność do niesamowitej obfitości wyrażonej w szczęściu, radości i i miłości bez konieczności podpisywania umów, tworzenia barier i podziałów, co jednocześnie z pewnością nikt nie byłby narażony na permanentny stres, pochodzący od słowa tresura, zarówno ten o podłożu materialnym, o podłożu zdrowotnym i świadomościowym.

W takim świecie nie byłoby granic, ani podziałów międzyludzkich, byłaby kultywowana mądrość, praweda, a przedmiotem kreacji dla ludzi wolnych pozbawionych szumów i perwersji tego świata uczucie byłoby tylko jedno, dobre, a wolność byłaby nieświadoma, tak jak pieniądz, który powinien być traktowany jedynie jako łącznik do kreacji życia, a nie jego destrukcji i zawładnięcia umysłami ludzi, na taki pieniądz się nie godzimy i na iluzję wolności, mamy inne sposoby na to, żeby kreować coś, co stanowi prawdziwą wartość, czyli rodzinę wszystkich ludzi na Ziemi, którzy połączeni ze sobą stanowić mogą jedynie podwalinę pięknego, szczęśliwego życia.