RDZENNOŚĆ

II. ŚWIADOMOŚĆ RDZENNOŚCI

 1. Moc przodków Rdzennych, a także zdolności, które mamy jako istoty żywe, czujące, każdemu dziecku znane, także duchowe i rodowe prawa do do odzyskiwania poczucia jedności od pokoleń celowo rozdzielane wojnami, technologią, atakami, modyfikowaniem mowy, podszyciami, restrykcjami, traktowane jest bez skutków prawnych stawianych im bezprawnie granic, m.in. w wyniku zastosowania art. 58, 60 oraz 82-86 k.c. oraz wszelkich odpowiedników w prawodawstwie regionów zwanych potocznie krajami czy państwami, a także przepisami międzynarodowymi.

 2. Każdy człowiek, bez względu na stan świadomości o tym fakcie, jest Rdzenny, bez względu też na rodzaj wykonywanej pracy, ma prawo się uwalniać z kajdan systemu, który od przodków został wytworzony przez człowieka, dla człowieka.

 3. Systemy ideologiczne, które próbowały manipulować i okradać życie, możliwości i praw dokonywania kształcenia życia. Dokonują tego tylko Ci, których umysły są zatrute ideologiami lub podlegają innym polom krzywd i nieświadomości, a także przyzwoleniom, uzależnieniom i nadużyciom (załączniki 1, 6, 39, dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl)). Człowiek jest bez żądzy posiadania, manipulowania innymi.

 4. Rdzenność każdego człowieka jest bez możliwości podważenia, podobnie jak duchowa sfera istoty, miłości, prawedy. Umysł natomiast, jako narzędzie do myślenia, jest bez możliwości pojmowania, wiedzenia, a także doświadczania oraz reprezentacji, bo jest tylko konstruktem, którego nikt nie potrafi nawet określić z doświadczenia duchowego, a sama nazwa jest tu bez żadnego znaczenia.

 5. Dla rdzenności brak jest możliwości określania i definiowania oraz dokonywania kwalifikacji m.in. pełnoletności, definicji, chorób oraz urodzenia ani śmierci. Rdzenność wynika nie z ciała, ale ze świadomości, którą się czuje, o ile działania w zakresie wykazanym w załączniku 1 i 6 oraz 39 (dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl) tego nie zablokowały. Rdzenność nie polega na odprawianiu kultów religijnych, sama też nie jest też religią, bez możliwości uznawania jej także za wiarę lub niewiarę. Należy ją czuć, a w warunkach zatrucia, pierwszym krokiem może być zrozumienie, w jaki sposób powracać na tą drogę, co do której na polach określonych w załączniku nr 1 i 6(dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl) dokonano krzywd oraz nieświadomości.

 6. Jako rdzenni, mamy prawo i prawdę przyznać się do swojej godności, bez konieczności utraty majątku, w wyniku zaprzeczenia udziałowi w fikcji. Wobec krzywd stosowanych na każdej istocie, brak jest możliwości stosowania restrykcji lub konsekwencji, o ile człowiek szczerze i konsekwentnie podejmuje wolę i działania uchylania się od przemocy stosowanej na polach krzywd, nieświadomości, przyzwoleń i nadużyć (załącznik 1, 6, 39, dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl)). Każdy człowiek przychodzi na świat równy każdemu człowiekowi, bez prawa do wywyższania się, stosowania niewoli, kultów oraz krzywd, co jest oznaką słabości umysłu, zatrucia.

 7. Każdy system lub tzw. aparat państwowy, bez względu na bezprawne zarejestrowanie jako korporacja (co także jest fikcją, załącznik nr 5 i 7, dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl), służy tylko istotom które są życiem, więc jako Rdzenni, którzy od zawsze są twórcami wszystkiego, mają jedyne prawa do praw i zasobów.

 8. Na tej drodze uwolnienia, każdy człowiek ma prawo przejść przez terapie oraz rehabilitację, by móc przede wszystkim wyjść ze struktur uznanych przez Narody Rdzennych za resocjalizacyjne oraz uwalniać siebie i swoją rodzinę na polach interwencji, wykazanych w precedensach Narodu (załącznik nr 37, dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl).

II. PODSTAWOWE PRZESŁANKI RDZENNOŚCI

 1. Rdzenność jest naturą każdego człowieka i jest niezbywalna na żadnym polu

 2. Człowiek nie jest imieniem i nazwiskiem, swoim dobrem, a nawet godnością

 3. Rdzenność jest bez znamion czasu, rodowości, materii i przestrzeni oraz miar

 4. Każdy człowiek który czuje, jest Rdzennym, nawet wtedy gdy nie czuje, że czuje

 5. Jeżeli człowiekowi ograniczono możliwość odczuwania, nie oznacza, że nie czuje

 6. Rdzenny, któremu ograniczono czucie, nie oznacza, że nie jest Rdzennym

 7. Narzędzie, którym jest tzw. umysł jest bez wiedzy, woli, praw oraz świadomości

 8. Rdzennemu nie można ograniczyć praw, dostępu do czucia oraz zasobów

 9. Przymus bezpośredni i pośredni na Rdzennym jest przestępstwem

 10. Człowiek, który czuje, nie krzywdzi i na to świadomie nigdy nie zezwala

 11. Prawdę każdy człowiek inaczej czuje, lecz jest ona jedna, inaczej nie byłaby prawdą

 12. Prawda wynika z wed, czyli wiadomości, z której nadrzędna zwana jest prawedą

 13. Aby odzyskać świadomość swojej rdzenności, należy usunąć tego blokady

 14. Nikt świadomie nie godzi się na krzywdzenie lub doświadczanie krzywd

 15. Rdzenność nie wynika z kultu i doświadczenia ciała, lecz świadomości

 16. Informacje lub dane nigdy nie będą świadomością, która ma ich świadomość

 17. Wszelkie nazwy, słowa, zwroty, są bez możliwości dotykania natury rdzenności

 18. Narodowość i rdzenność jest bez granic i podziałów i jest wolnością

 19. Tzw. narody państwowe, nie są narodami lub krajami, bo nie dotyczą Rdzennych

 20. Każdy system, którym również są państwa są w narodzie jest służebny i bez życia

 21. Informacje nie są wiedzą, a wiedza nie jest mądrością i nie można jej znaleźć na zewnątrz

Ingerencje w prawa Rdzennych, pomimo funkcjonowania praw międzynarodowych, były niedostrzegalne, bo dokonywane były od pokoleń, a wykorzystywane przeciwko człowieczeństwu ludzie, nieświadomie więzili się sami w schematach, bezprawnych procedurach, oddając swoje prawa i majątki tzw. korporacjom, działającym bez reprezentacji i umocowania (Precedens zasadniczy 05/PN/05 dostępny na stronie www.sad.lachicki.pl).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *