Gawęda o miłości ziemi ojczystej

Niektóre wiersze są jak dobre wino, choć nazwa „wina” nie pochodzi od wina, ale została do niego przyszyta na przełomie wieków przez Kościół Katolicki. W czasach inkwizycji nie uczono mówić po polsku (polaszemu / lachicku), zastąpiono język pisany łaciną, głównie wywodzący się z rytuałów na mszy tzw. świętej). Wprowadzając później możliwość pisania w ojczystym języku, wymyślono go nieco inaczej. O […]