DEKRET RDZENNYCH NARODOÓW

Podsumowaniem i uwieńczeniem Międzynarodowego Kongresu Rdzennych, który odbył się w dniach 29-31 lipca w Istebnej było umocowanie i złożenie przez reprezentantów Narodu regionu Polska i regionu Czechy Dekretu Rdzennych Narodów.

Dekret Rdzennych Narodów

nr SW/SL/GW/2023-07-31

podstawa: m.in. zawiadomienia z dnia 23.01.2023 r. do tzw. Sądu Rejonowego oraz tzw. Prokuratury Rejonowej

w Gorzowie Wielkopolskim, Zawiadomienia z dnia 21.12.2022 w Urzędzie Miejskim w Bolesławcu, Precedensy

Narodu z dnia 06.02.2023r nr SW/SL/GW/2023-02-06 Politechnika Koszalińska, Precedens Narodu nr SW/01/2023/8990

oraz SW/SL/GW/2023-02-12 w tzw. Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy oraz Precedens Narodu nr SW/SL/GW/2023-06-06,

złożyny m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Sądzie Okręgowym w Katowicach

 

 • O USTANOWIENIU WSPÓLNYCH PODSTAW PRAWNYCH DLA RDZENNYCH, BEZ SZTUCZNIE I BEZPRAWNIE POSTAWIONYCH GRANIC, PODZIAŁÓW, NA PODSTAWACH WARTOŚCI OPARTYCH NA PRAWDZIE, PRAWIE NATURALNYM ORAZ PRZEPISACH SŁUŻĄCYCH RDZENNOŚCI, WOLNOŚCI, MIŁOŚCI, NATURZE ORAZ RODZINIE, W TYM UZNANIU WSZELKICH USUNIĘTYCH BEZPRAWNIE PRZEPISÓW ZA WAŻNE, W TYM UMOŻLIWIENIU WYKORZYSTANIA TYCH KORZYSTNYCH CZŁOWIEKOWI, BEZ WZGLĘDU NA ICH OBOWIĄZYWANIE, DATY I WYDANYCH PRZEZ DOWOLNE PAŃSTWO, A TYCH ZNOWELIZOWANYCH ZA PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCE GDY ICH WYKORZYSTANIE MOŻE SŁUŻYĆ WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ORAZ ZASADNOŚCI DO CELÓW REHABILITACYJNYCH

 

 • O WSPÓŁPRACY Z LUDŹMI, WYKONUJĄCYMI PRACĘ NA TERENIE NARODU, O DEKRETACH UWOLNIENIA, LEGALIZACJI ZAWODOWEJ ORAZ UTWORZENIU ORAZ WYKORZYSTANIU FUNDUSZU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO ODSZKODOWAWCZEGO NARODU, NA POCZET DZIAŁAŃ TERAPII, REHABILITACJI ORAZ RESOCJALIZACJI, WE WSZYSTKICH BUDYNKACH NARODU, A TAKŻE WSZELKICH INNYCH FIKCJĄ PRZEJĘTYCH PRZEZ TZW. KORPORACJE, WYKORZYSTYWANYCH NA CELE HANDLOWO, USŁUGOWO, GOSPODARCZO, PRZEMYSŁOWE LUB INNE.

 

 • O USTANOWIENIU PRZEZ NARÓD, LECHISTANY RDZENNYCH W LACHISTANIE FUNDUSZU REHABILITACYJNO EDUKACYJNO ODSZKODOWAWCZEGO (FREON), DLA DEKRETÓW UWOLNIEŃ, Z PRZEJĘCIEM JEDYNEGO PRAWA DO EMISJI PIENIĄDZA KAŻDEGO TZW. NARODU PAŃSTWOWEGO, NA PODSTAWIE ART. 227 TZW. KONSTYTUCJI RP, PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁANIA RDZENNYCH, W TYM TERAPII NARODU, REHABILITACJI NARODU, RESOCJALIZACJI NARODU, WOLNEJ EDUKACJI ORAZ RODZIMEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOWYSTARCZALNOŚCI ENERGETYCZNEJ

 

 • O UZNANIU ZA DOPUSZCZALNE I WOLNE W INTERPRETACJI SPOSOBY UWALNIANIA, WOLNE OD BŁĘDÓW, WOLNE OD KRZYWDZENIA, STOSOWANIA KULTÓW I WAD PRAWNYCH I POTRAKTOWANIA WSZYSTKICH TYCH SPOSOBÓW ZA DOPUSZCZALNE, ZGODNIE Z PRAWEM NATURALNYM, KTÓRE NALEŻY CZUĆ ORAZ PRECEDENSAMI NARODU RDZENNEGO.

 

 • STWIERDZENIE FIKCJI UNII EUROPEJSKIEJ A TAKŻE PRZEJĘCIE WSZELKICH KOMPETENCJI TZW. OSÓB FIZYCZNYCH LUB INACZEJ NAZWANYCH FIKCJI, DYSPONUJĄCYCH ZASOBAMI USTANOWIENIU EUROPEJSKIEGO CENTRUM ENERGII ODNAWIALNEJ  PRZEJĘCIE WSZELKICH ZASOBÓW

 

 • O USTANOWIENIU KONSTYTUCJI NARODÓW RDZENNYCH, BĘDĄCEJ ZESTAWIENIEM PRAWIDEŁ PRAWA NATURALNEGO, PRAWEM MIĘDZYNARODOWYM, Z PRZEJĘCIEM WSZELKICH PRAW DO PRAWA ORAZ DO USTANAWIANIA PRAWA ORAZ ZAKAZEM STOSOWANIA PRAWA, W TYM DOTYCZĄCYM DYSPONOWANIA ZASOBAMI, TECHNOLOGIAMI I INNYMI DOBRAMI Z ART. 23 K.C. PRZEZ BYTY NIEŻYWE TJ. KORPORACJE PAŃSTWOWE, RELIGIJNE ORAZ ORGANIZACJE O PODŁOŻACH GRUP PRZESTĘPCZYCH, ZWIĄZKÓW MAFIJNYCH, SEKT LUB GRUP STOSUJĄCYCH RYTUALNE PRAKTYKI NA LUDZIACH

 

 • O ZAKAZIE MANIPULOWANIA ENERGIĄ RELIGII, WIERZEŃ, KULTÓW WŁADZY, WŁASNOŚCI, CIAŁA, UMYSŁU, NAUKOWOŚCI, DUCHOWOŚCI, ORAZ SZTUCZNIE WYTWORZONYMI I WSPIERANYMI GRUPAMI ŚRODKÓW, OPARTYCH NA WCZEŚNIEJ WYTWORZONYCH PODZIAŁACH, CELOWEJ RYWALIZACJI I SPRZECZNOŚCI TZW. INTERESÓW, W TYM GIER, WOJEN, KONKURENCJI, ODRĘBNOŚCI, SEPARACJI, SEGREGACJI, ORAZ RASOWOŚCI, POD PRZYKRYWKĄ, PRZYZWOLENIEM ORAZ PRZYZWOLENIEM

 

 • O ODTWORZENIU W LEGALNEJ FORMIE TZW. ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH (ONZ) PRZEZ NARODY RDZENNE, UNIEWAŻNIAJĄCE JEJ ROZWIĄZANIE, Z PRZEJĘCIEM DO DYSPOZYCJI WSZELKICH PRAWNYCH STRUKTUR I WYTWORÓW I PRAW, ZMIANIE LOGOTYPU ORAZ UMOŻLIWIENIU REPREZENTACJI TEJ ORGANIZACJI JEDYNIE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WSPIERAJĄCYCH WOLNOŚĆ, MIŁOŚĆ, PRAWEDĘ, CZŁOWIECZEŃSTWO, OPIERAJĄCYCH SIĘ NA PRAWDZIE POCHODZENIA RDZENNEGO, REPREZENTACJI CZŁOWIEKA, Z USUNIĘCIEM BEZPRAWNIE WYTWORZONYCH STRUKTUR TZW. NARODÓW PAŃSTWOWYCH, PRZEJĘCIEM WYTWORZONYCH DÓBR I ZASOBÓW NA RZECZ RDZENNYCH, W TYM DLA ICH LEGALNEJ REPREZENTACJI

 

 • O PRZEJĘCIU WSZELKICH ZASOBÓW ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, BEZPRAWNIE ZAGARNIĘTYCH NA RZECZ STRUKTUR GRUP PRZESTĘPCZYCH, W TYM STWIERDZENIE WSZELKICH GREMIÓW WSPIERAJĄCYCH, W TYM O STWIERDZENIU FIKCJI TZW. SŁUŻB PAŃSTWOWYCH, WYTWORZONYCH NA PODŁOŻU FIKCJI NARODÓW PAŃSTWOWYCH, A TAKŻE WSZYSTKICH PODMIOTÓW UTWORZONYCH PRZEZ TZW. OSOBY FIZYCZNE, SPRAWUJĄCE TZW. FUNKCJE, Z PRZEJĘCIEM ICH PRZEZ NARÓD, A TAKŻE WSZELKICH SŁUŻĄCYCH DO TEGO ZASOBÓW

 

 • O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI TZW. PAŃSTW I ICH REPREZENTACJI, OPARTEJ NA FIKCJACH PRAWNYCH OSÓB, OBYWATELI, PUBLICZNOŚCI, SCEN I PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, WYTWORZONYCH NA PRAWACH SPRZECZNYCH Z WOLNOŚCIĄ, CZŁOWIECZEŃSTWEM, BRAKIEM UMOCOWANIA ŻYWEGO CZŁOWIEKA, BRAKIEM SZCZEROŚCI ORAZ PIRAMIDALNEJ STRUKTURZE O PODŁOŻACH ORGANIZACJI I GRUP PRZESTĘPCZYCH, MAFII, RELIGII ORAZ KULTÓW

 

 • O STWIERDZENIU BRAKU WAŻNOŚCI WSZELKICH AKTÓW PRAWNYCH, WYTWORZONYCH W SPRZECZNOŚCI Z ZASADAMI STOSOWANIA I TWORZENIA PRAWA, PRZEPISAMI SZCZEGÓŁOWYMI UZNANYMI PRZEZ STRUKTURY PAŃSTWOWE ZA WAŻNE LECZ OPATRZONYCH WADAMI PRAWNYMI, A TAKŻE UMOŻLIWIENIU RDZENNYM STOSOWANIE TYLKO TYCH PRAWIDEŁ, KTÓRE SŁUŻĄ ODZYSKIWANIU WOLNOŚCI, GODNOŚCI, JEDNOŚCI, PRAWDY, MIŁOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI OPARTYCH NA PRAWACH NATURALNYCH

 

 • UZNANIU TZW. AKTÓW PRAWNYCH ORAZ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH, KTÓRE SĄ SPRZECZNE Z WOLNOŚCIAMI RDZENNYCH MIESZKAŃCÓW ZA KONIECZNE DO ZASTĄPIENIA TYMI, KTÓRE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ ORAZ SŁUŻĄCYMI DO PRZYWRACANIA ZIEM I ZASOBÓW ORAZ ZDROWIA SPOŁECZNOŚCI, W TYM OPARTYCH NA WOLNEJ EDUKACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, WIEDZY O ŻYCIU ORAZ CZŁOWIECZEŃSTWU, OPARTYM NA BRAKU AGRESJI, WALKI, CHCIWOŚCI ORAZ PRZYMUSOWI

 

 • O STWIERDZENIU NIEWAŻNOŚCI GRANIC WSZYSTKICH PAŃSTW, DLA WSZYSTKICH LUDZI, KTÓRZY JAKO RDZENNI, MAJĄ PRAWO DO POZNANIA PRAWDY O PRAWDZIWEJ HISTORII ORAZ PRZYWRACANIA PRAMOWY, ZAMIAST NARZUCONYCH SZTUCZNIE ZMODYFIKOWANYCH LUB MARTWYCH JĘZYKÓW, BIUROKRACJI, ROZLICZEŃ, OPODATKOWANIA, LICHWY ORAZ DEZINFORMACJI OPARTEJ NA KODOWANIU ZEWNĘTRZNYCH FIKCJI I TRENDÓW

 

 • O STWIERDZENIU BRAKU POSIADANIA ZASOBÓW WSZELKICH STRUKTUR TZW. KORPORACJI, WYTWORZONYCH NA PODŁOŻU ŚRODKÓW, PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ, UKŁADACH MAFIJNYCH, PRZYZWOLENIACH BEZPRAWNIE DZIAŁAJĄCYCH STRUKTUR PAŃSTWOWYCH, WRAZ Z LEGALIZACJĄ SUWERENNYCH ORGANÓW NARODOWYCH

 

 • O STWIERDZENIE BRAKU WAŻNOŚCI WSZELKICH WYBORÓW, MIANOWAŃ, FUNKCJI ORAZ ODZNACZEŃ, JEDYNIE UZNAJĄCYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DLA CZŁOWIEKA PRZEZ CZŁOWIEKA, WYTWORZONYCH PRZEZ CZŁOWIEKA DLA CZŁOWIEKA, Z UZNANIEM WSZELKICH ZASOBÓW ZA NALEŻĄCE JEDYNIE DO RDZENNYCH, BEZ MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA ICH PRZEZ PAŃSTWOWE ORGANY SŁUŻB, BEZ LEGALNEJ REPREZENTACJI I UMOCOWANIA W NARODZIE

 

 • STWIERDZENIU BRAKU UMOCOWANIA ORAZ WAŻNOŚCI PODSZYWAJĄCYCH SIĘ KORPORACJI OSÓB FIZYCZNYCH, BEZ MOŻLIWOŚCI UZNAWANIA TYCH FIKCJI ZA CZŁOWIEKA, PODSZYWANIA SIĘ ORAZ BEZ MOŻLIWOŚCI POSIADANIA JAKIEGOKOLWIEK MAJĄTKU, FIGUROWANIA POD PRZYKRYWKĄ TOŻSAMOŚCI, FUNKCJI, STANOWISKA, ODZNACZENIA LUB DYSPONENTA JAKIEGOKOLWIEK PRAWA DO MATERIALNYCH LUB NIEMATERIALNYCH ZASOBÓW

 

 • PRZEJĘCIA PEŁNEJ DYSPOZYCJI PRZEZ NARÓD RDZENNYCH TZW. BANKÓW NARODOWE, SEJMÓW, SENATÓW, MINISTERSTW, URZĘDÓW, W TYM TZW. PREZYDENTÓW, PREMIERÓW, FUNKCJI, SŁUŻB, SĄDÓW, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, WOJEWODÓW, RADY, INSTYTUTY,  MEDIA, TELEWIZJE, MINISTRÓW, SĄDÓW, NARODOWYCH BANKÓW PAŃSTW, TRYBUNAŁÓW, SEJMIKÓW, SKARBÓW PAŃSTW, GIEŁD, PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH BYŁYCH I OBECNYCH, Z PRZEJĘCIEM WYŁĄCZNOŚCI WYKORZYSTANIA KOMPETENCJI USTAWOWYCH WSZELKICH ORGANÓW ORAZ FUNKCJI, WYKORZYSTANIA PIECZĘCI ORAZ STWIERDZENIEM BRAKU WAŻNOŚCI WSZELKICH CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH ZA POŚREDNICTWEM FIKCJI, DOKONYWANYCH BEZ BRAKU UMOCOWANIA W NARODZIE, NA RZECZ PAŃSTW LUB W OPARCIU O FIKCJE OSÓB FIZYCZNYCH, INNE.

 

 • ZAKAZIE KONTROLOWANIA PRZEZ BEZPRAWNIE DZIAŁAJĄCE JEDNOSTKI KORPORACJI TZW. SŁUŻB PAŃSTWOWYCH, W TYM NARZUCANIA JAKICHKOLWIEK RESTRYKCJI LUB OPŁAT W STOSUNKU DO RDZENNYCH, ZAKAZIE WYKORZYSTYWANIA SYTUACJI, ICH CELOWEGO NAGŁAŚNIANIA, W CELU PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTYWANIA ICH DO PRZYZWOLEŃ INWIGILACJI I STEROWANIA ORAZ PONOSZENIA WYDATKÓW NA TE CELE, W TYM WYKORZYSTANE DO CELÓW TWORZENIA PROGRAMÓW, FUNDUSZY, SPECJALIZACJI ORAZ MAJĄTKI I STRUKTURY WSZYSTKICH UCZELNI I URZĘDÓW, W TYM CELNYCH I PATENTOWYCH, PAŃSTWOWYCH STRAŻY RYBACKICH, STRAŻY GRANICZNYCH, PAŃSTWOWYCH STRAŻY POŻARNYCH, LASÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH SŁUŻB, W TYM BIUR ŚLEDCZYCH, SIŁ ZBROJNYCH, LABORATORIÓW ORAZ SZKÓŁ PAŃSTWOWYCH.